NASZE CELE STATUTOWE


  1. Integrowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i wzmocnienie ich siły znaczenia i prestiżu w dobrze rozumianym interesie branży wodociągowo-kanalizacyjnej;
  2. Wypracowanie i prezentowanie wniosków, opinii legislacyjnych oraz opinii środowiska wobec władz samorządowych i państwowych; 
  3. Wspomaganie zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kontaktach i kształtowaniu relacji z różnymi organizacjami;
  4. Instytucjonalne stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych;
  5. Budowanie pozytywnego wizerunku branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz propagowanie zasad etyki zawodowej w tej branży;
  6. Służenie radą oraz wsparciem organizacyjnym w rozwiązywaniu zawodowych problemów członków Stowarzyszenia lub innych jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, o ile o taką pomoc zwrócą się do Stowarzyszenia;
  7. Pomoc członkom Stowarzyszenia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych między innymi poprzez organizowanie szkoleń;
  8. Rozpowszechnianie informacji na temat możliwości kształcenia zawodowego i szkoleń (w tym zagranicznych) oraz warunków uczestnictwa.

Wszystkie istoty ciągną do wody i wokół niej organizują swoje życie. Podobnie ludzkość. Sercem każdej społeczności jest woda:
wielka jak morze albo mała jak źródełko.
Autor: Stephenie Meyer, Wojna o dąb