Zarząd STOWARZYSZENIA

Tomasz Mencina

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Andrzej Wiśniewski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

 
PAweł WOjciechowski

Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia

LESZEK TRZECIAK

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Komisja REWIZYJNA

Grzegorz Gruczek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz kierzkowski

Członek Komisji Rewizyjnej

 
Jarosław Gręda

Członek Komisji Rewizyjnej