Maj 2023

PWIK PIASECZNO

Obiekty eksploatowane przez PWiK Piaseczno otrzymały nowe źródła energii – instalacje fotowoltaiczne.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na wybranych przepompowniach ścieków na terenie gminy Piaseczno oraz na stacjach uzdatniania wody w m. Wólka Kozodawska, Złotokłos, Siedliska oraz Piaseczno. Nowe źródła energii odnawialnej już produkują prąd!

Kolejne instalacje fotowoltaiczne zasilą oczyszczalnię ścieków w Piasecznie. 

Inwestycje te pozwalają na ograniczenie zakupu energii w dobie ciągłego wzrostu jej ceny od zewnętrznych źródeł oraz pokryją częściowo zapotrzebowanie na energię elektryczną ww. obiektów. Oprócz korzyści finansowych wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii farmy fotowoltaiczne spełniają przede wszystkim bardzo ważną rolę proekologiczną poprzez ograniczenie emisji CO2, zanieczyszczeń czy hałasu.

MAJ 2023

#must mają branży wod-kan: Wodociągowcy Wodociągowcom

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Mazowieckiego objęło Patronatem Honorowym konferencję techniczną "#must mają branży wod-kan: Wodociągowcy Wodociągowcom - organizowaną przez IGWP. W drugim dniu konferencji wystąpiła dr inż. Agnieszka Garlicka z Wodociągów Warszawskich. Tematem prelekcji były możliwości zwiększenie efektywności produkcji biogazu w oczyszczalni "Czajka" poprzez zastosowanie kofermentacji metanowej.

MARZEC 2023

kolejny Zjazd SWWM za nami

Przedstawiciele ośmiu przedsiębiorstw dyskutowali o aktualnej sytuacji branży wodno-kanalizacyjnej, wyzwaniach związanych z rosnącymi cenami energii i działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody.

LUTY 2023

Taryfy za wodę w zarządaniu Gmin

Dwie senackie komisje, ds. klimatu oraz samorządu terytorialnego, chcą, żeby to rady gmin podejmowały uchwały o zatwierdzaniu taryf
za dostawy wody i odprowadzanie ścieków, a spółki wod-kan określały stawki tylko na rok. Szczegóły.

LUTY 2023

Cykl warsztatów i wykładów: Technologie wod-kan

Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” wraz z zespołem naukowców, ekspertów w dziedzinie inżynierii środowiska z trzech uczelni politechnicznych, przygotowała wyjątkowy projekt dla eksploatatorów. Zapraszamy na półroczny cykl wykładów i warsztatów online. Szczegóły

LUTY 2023

IGWP

Komisje senackie podjęły inicjatywę ustawodawczą dotyczącą ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Szczegóły.

STYCZEŃ 2023 

Sedes to nie kosz na śmieci  

Sedes to nie kosz na śmieci - kolejna kampania Wodociągów Warszawskich.  Każdego dnia do sieci kanalizacyjnej trafiają całe tony odpadów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Wyrzucane do sedesu śmieci mogą spowodować zapchanie kanalizacji oraz doprowadzić do poważnej awarii, której usunięcie bywa nieprzyjemne i bardzo kosztowne.

STYCZEŃ 2023

WODA W UE

Grupa robocza Komisji ds. ponownego wykorzystania wody spotkała się w celu omówienia z państwami członkowskimi wytycznych technicznych dotyczących planów zarządzania ryzykiem związanym z ponownym wykorzystaniem wody. Szczegóły

GRUDZIEŃ 2022

III zjazdy Stowarzyszenia w 2022 r.  

Aktualnie w składzie Stowarzyszania Wodociągowców Województwa Mazowieckiego jest 8 przedsiębiorstw wodociągowych.

Kontynuujemy wcześniej podjęte działania mające na celu poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych i środowiskowych poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o ochronę środowiska naturalnego.  

Grudzień 2022

IZba gospodarcza WP

Zmiana na stanowisku Prezesa IGWP. Po rezygnacji Krzysztofa Dąbrowskiego, nowym Prezesem został mec. Paweł Sikorski.
Szczegóły

Październik 2022

Nowy członek Swwm

W październiku do Stowarzyszenia dołączył kolejny członek - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu.

3 GRUDNIA 2021

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIA

Przedstawiciele firm wodociągowych z województwa Mazowieckiego powołali do życia Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Mazowieckiego