Kwiecień 2024

10 kwietnia 2024 Parlament Europejski zatwierdził nowe unijne przepisy dotyczące zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych.

Marzec 2024

Ile o sobie zdradzasz, używając toalety?

Prof. Aneta Łuczkiewicz i dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek w Radiu Naukowym. Naukowczynie z Politechniki Gdańskiej wzięły udział w audycji Radia Naukowego, dyskutując o zagadnieniach związanych z oczyszczaniem ścieków i ich wpływu na środowisko.

Marzec 2024

Płock inwestuje w przyszłość. Modernizacja za 240 mln zł.
25 marca w auli Urzędu Miasta Płocka, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Miasta Płocka, Andrzeja Nowakowskiego, poświęcona przedstawieniu postępów i dalszych planów realizacji programu „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka”. 

Program ten, prowadzony przez spółkę Wodociągi Płockie od 2017 roku, ma na celu kompleksową modernizację lokalnego systemu wodociągowego, z zaplanowanym zakończeniem w 2028 roku.

Przedsięwzięcie to, jak podkreślał Prezydent Nowakowski, jest odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców Płocka w zakresie dostępu do wysokiej jakości wody pitnej. Szczegóły.

KWIECIEŃ 2024

Święto to zostało ustanowione w 1970 roku, obecnie jest obchodzone w 192 krajach. W Polsce Dzień Ziemi świętujemy od 1990 roku. Przypomnijmy, że początkowo Dzień Ziemi był oddolną inicjatywą. 22 kwietnia 1970 r. 20 mln Amerykanów – wówczas 10 proc. populacji Stanów Zjednoczonych – wyszło na ulice, aby zaprotestować przeciwko ignorancji środowiskowej i domagać się nowej drogi dla planety. Ten dzień uznawany jest za jedno z największych wydarzeń obywatelskich na świecie. Rozpoczął falę działań, w tym przyjęcie przełomowych na tamten moment przepisów dotyczących ochrony środowiska w USA (w odpowiedzi na to wydarzenie powstały Ustawy o czystym powietrzu, czystej wodzie i zagrożonych gatunkach). Powołano także Agencję Ochrony Środowiska (EPA).  

Głównym celem święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem ludzi.

marzec 2024

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody.
W tym roku jest on pod hasłem “Water for Peace” – “Woda dla pokoju”. Ma ono na celu pokazanie roli czystej wody w budowaniu pokoju na świecie.

Najważniejsze przesłania na Światowy Dzień Wody 2024:
 Woda może stworzyć pokój lub wywołać konflikt. Kiedy wody jest mało lub jest ona zanieczyszczona lub gdy ludzie mają trudności z dostępem do niej, napięcie w społecznościach wzrasta. Współpracując, możemy zrównoważyć zapotrzebowanie wszystkich na wodę i pomóc ustabilizować świat.
 Dobrobyt i pokój zależą od wody. Ponieważ narody muszą radzić sobie ze zmianami klimatycznymi, masowymi migracjami i niepokojami politycznymi,
w centrum swoich planów muszą umieścić współpracę w zakresie wody, która powinna być respektowana pomimo ewentualnego konfliktu.
 Woda może nas wyprowadzić z kryzysu. Możemy wspierać harmonię między społecznościami i krajami, jednocząc się wokół sprawiedliwego i zrównoważonego korzystania z wody – od konwencji Narodów Zjednoczonych na poziomie międzynarodowym, po działania na poziomie lokalnym.

Szczegóły dotyczące tegorocznej kampanii wraz z danymi UNICEF znajdziesz na stronie Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Luty 2024

Prośba o wsparcie. W czwartek 15 lutego 2024 roku doszło do wielkiej tragedii, spłonął budynek mieszkalny w Drogini (gmina Myślenice). W wyniku pożaru nasza koleżanka Katarzyna Burda, Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Myślenice straciła dom i dorobek życia. Zostało tylko pogorzelisko. Członkowie rodziny nie odnieśli obrażeń. Prezes Katarzyna Burda pełni funkcję prezesa wodociągów od 2018 roku. Od początku pracy zawodowej związana jest z gospodarką wodną. W bieżącym roku obchodzi 20 jubileusz swojej pracy zawodowej, w tym w roli kobiety menedżera już 10 lat. Znamy ją z wyjątkowej aktywności w środowisku wodociągowym. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się z wodociągowcami biorąc czynny udział w wydarzeniach branżowych, między innymi organizowanych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, firmę BMP, Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego. Brała czynny udział w spotkaniu w Senacie RP występując przed senatorami w batalii z Wodami Polskimi. Pożar domu mieszkalnego w Drogini odebrał jej cały dobytek. Szczegółowe informacje możemy odnaleźć na stronie IGWP. 

ROSIMY O WSPARCIE FINASOWE KATARZYNY BURDY, NUMER KONTA NA KTÓRE MOŻEMY DOKONYWAĆ WPŁAT TO 02 1020 2892 0000 5502 0907 5591 Z DOPISKIEM „POMOC DLA POGORZELCÓW”.  MOŻEMY RÓWNIEZ PRZEKAZAĆ 1,5% PODATKU.

Pomocne będzie każde wsparcie, dobro zawsze wraca, a wspólnymi siłami możemy przyczynić się do odbudowania domu.

Zima 2023/2024

ZIMA! Nadeszły mroźne dni, które są dużym zagrożeniem dla instalacji i wodomierza. Wodociągi Miejskie, PWiK Piaseczno i Wodociągi Warszawskie przypominają o prawidłowym zabezpieczeniu izolacją cieplną urządzeń w okresie zimowym. W tym celu można użyć specjalistycznych materiałów takich jak styropian, mata izolacyjna, wełna mineralna lub innych o właściwościach izolacyjnych!

STYCZEŃ 2024

Mateusz Balcerowicz nowym wiceprezesem pionu ochrony przed powodzią i suszą w Wodach Polskich.

Styczeń 2024

Joanna Kopczyńska nową Prezeską Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

StyCZEŃ 2024

NIK negatywnie ocenia proces przygotowania i realizacji zadań organu regulacyjnego w zakresie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Grudzień 2023

IGWP zaprasza na nowe webinary. Szczegóły

Grudzień 2023

Wspólny apel IGWP oraz strony samorządowej o podjęcie natychmiastowych pilnych działań naprawczych dotyczących sektora wod.-kan. Szczegóły. 

Listopad - Grudzień 2023

Aktualizacja harmonogramu naborów FEnIKS 2021-2027. Szczegóły

Listopad - Grudzień 2023

Kalendarium wydarzeń Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” na rok 2024. Szczegóły.

Listopad - Grudzień 2023

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE - NOWA KAMPANI

Już od ośmiu lat w większości krajów na świecie 19 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Toalet. Święto ustanowione przez ONZ przypomina o potrzebie poprawy warunków sanitarnych na naszym globie. Wodociągi Warszawskie jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne włącza się w obchody tego dnia, poprzez stałą kampanię edukacyjną „Sedes to nie kosz na śmieci”. Co roku Wodociągi Warszawskie przypominają użytkownikom warszawskiej sieci kanalizacyjnej, jak dbać o jej prawidłowe funkcjonowanie. Poważnym wyzwaniem okazują się bowiem trafiające do niej tony śmieci. Szczegóły

Listopad 2023

PARTNERZY ZIELONA ENERGIA POSZUKIWANY W WODOCIĄGACH WARSZAWSKICH

Jednym z priorytetów Wodociągów Warszawskich jest ochrona zasobów naturalnych. W tym celu spółka podejmuje szereg działań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. Wśród nich są przede wszystkim inwestycje w nowoczesne technologie oraz działania zmierzające do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Szczegóły.

Listopad 2023

SWWM OBJĘŁO PATRONATEM HONOROWYM KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ ORGANIZOWANĄ PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ „WODOCIĄGI POLSKIE”

Wydarzenie konferencyjne z cyklu Katalog Praktyk Przedsiębiorstw WOD.-KAN., tym razem, po raz pierwszy w jego historii, organizowane jest stacjonarnie w dniach 6-8 grudnia we Wrocławiu – we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S. A. we Wrocławiu, Centrum Nowych Technologii oraz Hydropolis – Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu.

Podczas konferencji organizatorzy zaproponowali szereg debat i paneli dyskusyjnych podnoszących jedne z najważniejszych zagadnień dotyczących naszej branży.

Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu. Szczegóły ( w tym agenda).

Lipiec 2023

WODOCIĄGI PŁOCKIE SERWUJĄ PŁOCCZANKĘ

Płock zaprasza na Polski Festiwal Hip-Hopowy (6-8 lipca) a Wodociągi Płockie szykują się do ugaszenia pragnienia uczestników pyszną Płocczanką prosto z kultowego retro saturatora! Bez ograniczeń, bez zbędnego plastiku.

Zachęcamy do dołączenia do akcji lipiec bez plastiku  wybierając przyjazne środowisku rozwiązanie - zawsze można uzupełnić wodą swój bidon lub butelkę wielorazowego użytku.

Orzeźwiająca Płocczanka zawsze jest serwowana w eko kubeczkach.

Czerwiec 2023

TYTANOWY LAUR INWESTORA 2023

Budowa kolektora Wiślanego doceniona przez branżę!

CZERWIEC 2023

Kolejne Inwestycje w Odnawialne źródła energii w piasecznie

Oczyszczalnia ścieków w Piasecznie otrzymała nowe źródła energii – instalacje fotowoltaiczne. Energia elektryczna o łącznej mocy 190 kW wyprodukowana w instalacjach, wykorzystywana będzie na potrzeby własne oczyszczalni ścieków.

Inwestycja w odnawialne źródła jest najlepszym działaniem na rzecz ochrony klimatu.

Realizując inwestycje w odnawialne źródła energii stopniowo będziemy uniezależniać się od zewnętrznych dostawców.

Maj 2023

PWIK PIASECZNO

Obiekty eksploatowane przez PWiK Piaseczno otrzymały nowe źródła energii – instalacje fotowoltaiczne. Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na wybranych przepompowniach ścieków na terenie gminy Piaseczno oraz na stacjach uzdatniania wody w m. Wólka Kozodawska, Złotokłos, Siedliska oraz Piaseczno. Nowe źródła energii odnawialnej już produkują prąd!

Kolejne instalacje fotowoltaiczne zasilą oczyszczalnię ścieków w Piasecznie. Inwestycje te pozwalają na ograniczenie zakupu energii w dobie ciągłego wzrostu jej ceny od zewnętrznych źródeł oraz pokryją częściowo zapotrzebowanie na energię elektryczną ww. obiektów. Oprócz korzyści finansowych wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii farmy fotowoltaiczne spełniają przede wszystkim bardzo ważną rolę proekologiczną poprzez ograniczenie emisji CO2, zanieczyszczeń czy hałasu.

MAJ 2023

#must mają branży wod-kan: Wodociągowcy Wodociągowcom

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Mazowieckiego objęło Patronatem Honorowym konferencję techniczną "#must mają branży wod-kan: Wodociągowcy Wodociągowcom - organizowaną przez IGWP. W drugim dniu konferencji wystąpiła dr inż. Agnieszka Garlicka z Wodociągów Warszawskich. Tematem prelekcji były możliwości zwiększenie efektywności produkcji biogazu w oczyszczalni "Czajka" poprzez zastosowanie kofermentacji metanowej.

MARZEC 2023

kolejny Zjazd SWWM za nami

Przedstawiciele ośmiu przedsiębiorstw dyskutowali o aktualnej sytuacji branży wodno-kanalizacyjnej, wyzwaniach związanych z rosnącymi cenami energii i działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody.

LUTY 2023

Taryfy za wodę w zarządaniu Gmin

Dwie senackie komisje, ds. klimatu oraz samorządu terytorialnego, chcą, żeby to rady gmin podejmowały uchwały o zatwierdzaniu taryf
za dostawy wody i odprowadzanie ścieków, a spółki wod-kan określały stawki tylko na rok. Szczegóły.

LUTY 2023

Cykl warsztatów i wykładów: Technologie wod-kan

Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” wraz z zespołem naukowców, ekspertów w dziedzinie inżynierii środowiska z trzech uczelni politechnicznych, przygotowała wyjątkowy projekt dla eksploatatorów. Zapraszamy na półroczny cykl wykładów i warsztatów online. Szczegóły

LUTY 2023

IGWP

Komisje senackie podjęły inicjatywę ustawodawczą dotyczącą ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Szczegóły.

STYCZEŃ 2023 

Sedes to nie kosz na śmieci  

Sedes to nie kosz na śmieci - kolejna kampania Wodociągów Warszawskich.  Każdego dnia do sieci kanalizacyjnej trafiają całe tony odpadów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Wyrzucane do sedesu śmieci mogą spowodować zapchanie kanalizacji oraz doprowadzić do poważnej awarii, której usunięcie bywa nieprzyjemne i bardzo kosztowne.

STYCZEŃ 2023

WODA W UE

Grupa robocza Komisji ds. ponownego wykorzystania wody spotkała się w celu omówienia z państwami członkowskimi wytycznych technicznych dotyczących planów zarządzania ryzykiem związanym z ponownym wykorzystaniem wody. Szczegóły

GRUDZIEŃ 2022

III zjazdy Stowarzyszenia w 2022 r.  

Aktualnie w składzie Stowarzyszania Wodociągowców Województwa Mazowieckiego jest 8 przedsiębiorstw wodociągowych.

Kontynuujemy wcześniej podjęte działania mające na celu poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych i środowiskowych poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o ochronę środowiska naturalnego.  

Grudzień 2022

IZba gospodarcza WP

Zmiana na stanowisku Prezesa IGWP. Po rezygnacji Krzysztofa Dąbrowskiego, nowym Prezesem został mec. Paweł Sikorski.
Szczegóły

Październik 2022

Nowy członek Swwm

W październiku do Stowarzyszenia dołączył kolejny członek - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu.

3 GRUDNIA 2021

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIA

Przedstawiciele firm wodociągowych z województwa Mazowieckiego powołali do życia Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Mazowieckiego