Wiadomości z PiASECZNa

Obiekty eksploatowane przez PWiK Piaseczno otrzymały nowe źródła energii – instalacje fotowoltaiczne. Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane
na wybranych przepompowniach ścieków na terenie gminy Piaseczno oraz
na stacjach uzdatniania wody w m. Wólka Kozodawska, Złotokłos, Siedliska oraz Piaseczno. Nowe źródła energii odnawialnej już produkują prąd!

Kolejne instalacje fotowoltaiczne zasilą oczyszczalnię ścieków w Piasecznie. 

Inwestycje te pozwalają na ograniczenie zakupu energii w dobie ciągłego wzrostu jej ceny od zewnętrznych źródeł oraz pokryją częściowo zapotrzebowanie na energię elektryczną ww. obiektów. Oprócz korzyści finansowych wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii farmy fotowoltaiczne spełniają przede wszystkim wszystkim bardzo ważną rolę proekologiczną poprzez ograniczenie emisji CO2, zanieczyszczeń czy hałasu.

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Mazowieckiego objęło Patronatem Honorowym konferencję techniczną "#must mają branży wod-kan: Wodociągowcy Wodociągowcom - organizowaną przez IGWP. W drugim dniu konferencji wystąpiła dr inż. Agnieszka Garlicka z Wodociągów Warszawskich. Tematem prelekcji były możliwości zwiększenie efektywności produkcji biogazu w oczyszczalni "Czajka" poprzez zastosowanie kofermentacji metanowej.

POZoSTAŁE AKTUALNOŚCI

IGWP - Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” odbędzie się
19 czerwca 2023 r. w Warszawie.

WODA W UE - newsletter

Zapraszamy do zapoznania się z kwietniowym newsletterem, w którym między innymi o dyrektywie ściekowej,  rozporządzeniu w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, europejskich normach jakości.

Już wkrótce targi Wod-KAN 

Zapraszamy do udziału w XXIX edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2023 w Bydgoszczy. W tym roku odbędą się w dniach 30.05 - 01.06.2023 r.

PWK Legionowo

Kampania PWK Legionowo, której celem jest budowanie świadomości mieszkańców na temat: wody, strategicznych celów Spółki, wpływu na środowisku oraz planowanych i realizowanych inwestycji Spółki. 

WOdociągi Warszawskie

Sedes to nie kosz na śmieci - kolejna kampania Wodociągów Warszawskich. Wyrzucane do sedesu śmieci mogą spowodować zapchanie kanalizacji oraz doprowadzić do poważnej awarii, której usunięcie bywa nieprzyjemne i kosztowne.

O NAS

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Mazowieckiego powstało z inicjatywy firm wodociągowych działających na terenie Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest m.in. integrowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i wzmocnienie ich siły znaczenia i prestiżu w dobrze rozumianym
interesie branży wodociągowo - kanalizacyjnej.

POZNAJ NAS

Zobacz, kto zasiada we władzach Stowarzyszenia

DOŁĄCZ DO NAS

Zobacz, jak możesz być członkiem Stowarzyszenia

Nasze CELE

Zapoznaj się z naszymi celami statutowymi

SKONTAKTUJ SIę Z NAMI

POCZTA

Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

MAIL
TELEFON