O NAS

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Mazowieckiego powstało z inicjatywy firm wodociągowych działających na terenie Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest m.in. integrowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i wzmocnienie ich siły znaczenia i prestiżu w dobrze rozumianym
interesie branży wodociągowo - kanalizacyjnej.

ZArząd Stowarzyszenia i komisja rewizyjna

Piotr Zalewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

PAweł WOjciechowski

Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia

Andrzej Wiśniewski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

LESZEK TRZECIAK

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Grzegorz Gruczek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jarosław Gręda

Członek Komisji Rewizyjnej

Dariusz kierzkowski

Członek Komisji Rewizyjnej

Dokumenty Statutowe

STATUT

KRS

DOŁĄCZ DO NAS

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO


DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO


NASZE CELE STATUTOWE


  1. Integrowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i wzmocnienie ich siły znaczenia i prestiżu w dobrze rozumianym interesie branży wodociągowo-
    kanalizacyjnej;
  2. Wypracowanie i prezentowanie wniosków, opinii legislacyjnych oraz opinii środowiska wobec władz samorządowych i państwowych;
  3. Wspomaganie zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kontaktach i kształtowaniu relacji z różnymi organizacjami;
  4. Instytucjonalne stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych;
  5. Budowanie pozytywnego wizerunku branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz propagowanie zasad etyki zawodowej w tej branży;
  6. Służenie radą oraz wsparciem organizacyjnym w rozwiązywaniu zawodowych problemów członków Stowarzyszenia lub innych jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, o ile o taką pomoc zwrócą się do Stowarzyszenia;
  7. Pomoc członkom Stowarzyszenia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych między innymi poprzez organizowanie szkoleń;
  8. Rozpowszechnianie informacji na temat możliwości kształcenia zawodowego i szkoleń (w tym zagranicznych) oraz warunków uczestnictwa.


Wszystkie istoty ciągną do wody i wokół niej organizują swoje życie. Podobnie ludzkość. Sercem każdej społeczności jest woda:
wielka jak morze albo mała jak źródełko.
Autor: Stephenie Meyer, Wojna o dąb

WESPRZYJ NAS

Wesprzyj działania statutowe Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego przekazując darowiznę na nasze konto bankowe:

mBank z siedzibą w Warszawie
PL 55114020040000310282211512
Kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

Liczy się każda kropla. Oszczędzaj wodę i namawiaj innych do robienia tego samego.