IV Zjazd Członków Założycieli Stowarzyszenia
Wodociągowców Województwa Mazowieckieg0

W dniach 8 - 9 marca 2023 r. w siedzibie Wodociągów Warszawskich odbył się IV Zjazd Członków Założycieli Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Członek Zarządu MPWiK Warszawa Pan Mencina Tomasz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
 • Prezes Zarządu PWiK Piaseczno Sp. z o.o. Pan Wojciechowski Paweł – Skarbnik Stowarzyszenia,  
 • Prezes Zarządu Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Pan Trzeciak Leszek – Członek Zarządu Stowarzyszenia,
 • Prezes Zarządu PWK „Legionowo” Sp. z o.o. Pan Gruczek Grzegorz – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 • Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach Pan Kierzkowski Dariusz – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz  przedstawiciele PWIK Sp. z o.o.
  w Siedlicach Pan Drosio Paweł oraz Pan Kobuszewski Mariusz, 
 • Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Pan Grenda Jarosław – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 
 • Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. Pan Wiśniewski Andrzej – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia  
  oraz przedstawiciel Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. Pani Hermanowska Małgorzata, Pani Kędzierska Katarzyna oraz Pan Chyczewski Marcin
 • przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „ EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu Pan Pakiela Paweł – Prezes Zarządu „EMPEGEK”
  Sp. z o.o. w Sierpcu oraz Pan Kupniewski Zenon – Gł. Księgowy w „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu.

W trosce o poziom merytoryczny spotkania, Wodociągi Warszawskie zaangażowały przedstawicieli Spółki do przeanalizowania najważniejszych tematów i wyzwań branży wod-kan: Justyna Prokopiuk, Dyrektor Pionu Planowania i Nadzoru, omówiła postępowania dotyczące wniosków o skrócenie okresów obowiązywania taryf za wodę i ścieki; Mariusz Burkacki, Kierownik Działu Majątkowego, odniósł się do strategii nabywania własności urządzeń przyłączonych do sieci przedsiębiorstw wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych; Dariusz Podmanicki, Dyrektor Pionu Wsparcia, poruszył temat związany z cenami energii i działaniami ograniczającymi zużycie energii; Anna Olejnik, Zastępca Dyrektora Pionu Wody przedstawiła Plany Bezpieczeństwa dostaw wody i ocenę ryzyka; Daniel Pieniek, Dyrektor Pionu Organizacyjnego, objaśnił zasady przekazywania danych i podejście do wniosków w ramach udostępnianych informacji publicznych. Podczas wycieczki edukacyjnej o szczegółach dotyczących budowy i historii wodociągów opowiadał Rafał Chiniewicz, Dyrektor Pionu Wody oraz Anna Olejnik.

IV Zjazd Stowarzyszania było okazją do przedyskutowania najbardziej palących problemów branży. Spotkanie miała przede wszystkim formę warsztatową
i pozawalało na swobodną dyskusję w kontekście ochrony środowiska, rosnących cen energii, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody, strategii nabywania własności i sposobu podejścia do przekazywania informacji publicznej. 

Warto podkreślić, że prezesi spółek wod-kan czują ogromną odpowiedzialność za prowadzenie przedsiębiorstw w trosce o poszanowanie środowiska z zerową emisją dwutlenku węgla oraz z zapewnieniem najwyższej jakości wody dla mieszkańców.