W dniu 12-13 czerwca 2023 r. w Radomiu odbył się V ZJAZD CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA WODOCIĄGOWCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Warszawy, Piaseczna, Płocka, Legionowa, Siedlec, Mińska Mazowieckiego, Sierpca i oczywiście Radomia.

Podczas zjazdu były poruszane dość istotne tematy merytoryczne z bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz została także omówiona realizacja projektu LIFE Radom pt.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”. Ważnym punktem spotkania było także wystąpienie Pana Wojciecha Brudziana na temat możliwości pozyskania funduszy europejskich na lata 2021-2027.

Uczestnicy mieli także możliwość zobaczyć najstarsze ujęcie wody w Radomiu, czyli stacje uzdatniania wody na ul. 25-Czerwca oraz zwiedzić nowo powstałe Lotnisko Warszawa-Radom.