I Zjazd Członków Założycieli Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego


W dniach 24-25 maja 2022 r. w siedzibie Spółki Wodociągi Płockie odbył się I Zjazd Członków Założycieli Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego. 

W spotkaniu udział wzięli: 

  • Członek Zarządu MPWiK Warszawa Pan Mencina Tomasz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia, 
  • Prezes Zarządu PWiK Piaseczno Sp. z o.o. Pan Wojciechowski Paweł – Skarbnik Stowarzyszenia,  
  • Prezes Zarządu Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Pan Trzeciak Leszek – Członek Zarządu Stowarzyszenia, 
  • Prezes Zarządu PWK „Legionowo” Sp. z o.o. Pan Gruczek Grzegorz – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 
  • Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach Pan Kierzkowski Dariusz – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,  
  • Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Pan Grenda Jarosław – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 
  • Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. Pan Wiśniewski Andrzej – (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia).

Na dwudniowy program oficjalnego wydarzenia składała się prezentacja projektu Blue Bridge realizowanego przez Wodociągi Płockie we współpracy z  PKN ORLEN S.A. oraz panele dyskusyjne na temat m.in. taryf, gdzie wymieniono doświadczenia w sprawie procedowania wniosków i skrócenia taryf; wymiany pracowników
i gospodarki odpadowej, uwzględniającej problemy z komunalnymi osadami ściekowymi. 

O projekcie Blue Bridge i korzyściach dla regionu i środowiska naturalnego z niego płynących opowiedzieli Prezes Zarządu „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.
Pan Andrzej Wiśniewski oraz gościnnie Ekspert w obszarze Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKN Orlen Pan Arkadiusz Kamiński. Więcej o projekcie Blue Bridge

I Zjazd rozpoczął cykl spotkań mających na celu poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych i środowiskowych, organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i technicznych, jak również wspomaganie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kontaktach i kształtowaniu relacji z różnymi organizacjami.