Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK’’ Sp. z o.o. w Sierpcu

powstało w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w jednoosobową spółkę Skarbu Gminy postanowieniem Sądu Rejonowego w Płocku – Wydział Gospodarczy z dnia 06.04.1992 r.

MPGK „EMPEGEK’’ Sp. z o.o. w Sierpcu prowadzi swoją działalność na terenie miasta Sierpca a w zakresie wywozu odpadów komunalnych zwiększa działalność
o gminy, z którymi Spółka ma podpisane aktualne umowy.

Spółka obecnie zajmuje się świadczeniem usług w zakresie ujęcia, uzdatniania i transportu wody pitnej, oczyszczaniem ścieków bytowych i przemysłowych, wywozem odpadów stałych i płynnych, selektywną zbiórką odpadów, transportem drogowym i pracami ziemnymi przy użyciu maszyn, budową i utrzymaniem infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej, badaniem wody i ścieków, sprzedażą paliw płynnych i gazowych.

Spółka kieruje się strategią, w której kluczowe jest między innymi dbanie o wysoką jakość i utrzymanie ciągłości dostaw wody przy zachowaniu równowagi ekologicznej; zapewnienie ciągłości odbioru ścieków przy monitorowaniu ich składu, systemowe podejście do zarządzania jakością i środowiskiem, utrzymanie
w dobrym stanie technicznym infrastruktury, zapewnienie wysokich kwalifikacji pracowników, przestrzeganie wymagań prawnych i innych regulacji w zakresie środowiska, rzetelna i stała identyfikacja wpływu na środowisko i nadzór nad istotnymi aspektami działalności przedsiębiorstwa, co zostało potwierdzone przyznaniem certyfikatów ISO 9001:2015 w zakresie jakości oraz ISO 14001:2015 w zakresie ochrony środowiska.