Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.a

posiada 135 letnią tradycją. Każdego dnia dostarcza mieszkańcom blisko 
2,5-milionowej aglomeracji stołecznej ponad 330 mln litrów wody oraz oczyszcza i odbiera ponad 515 mln litrów ścieków. Zapewnia najwyższej jakości warszawską kranówkę dzięki skomplikowanemu systemowi filtracji i ciągłym badaniom.

Wodociągi Warszawskie zaopatrują w wodę, odbierają i oczyszczają ścieki na terenie: Warszawy, Pruszkowa, Piastowa, Legionowa, Ząbek, Marek, Zielonki, części Jabłonny a także Ożarowa Mazowieckiego oraz gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew i Brwinów.

Źródłem wody dla Warszawy i okolicznych miast i gmin są rzeka Wisła i Jezioro Zegrzyńskie, które pokrywają ok. 99% zapotrzebowania. Pozostałe 1% pochodzi z lokalnych ujęć wody podziemnej, zlokalizowanych na terenie dzielnic Wawer
i Wesoła. Woda infiltracyjna ujmowana spod dna Wisły - poprzez ujęcia Zakładu Centralnego - pokrywa około 70% zapotrzebowania na wodę przeznaczoną
 do spożycia przez mieszkańców miasta. 

Wodociągi Warszawskie to największe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce. 

W trosce o jakość usług Warszawskie Wodociągi nieustannie stawiają na rozwój inwestycji, wykorzystując najnowsze dostępne technologie, tak aby z każdym dniem podnosić komfort życia mieszkańców Warszawy i okolic. Systematycznie budują także pozycję wśród najlepszych przedsiębiorstw europejskich. 

Zakład Centralny Wodociągów Warszawskich składa się z głównych (SUW "Filtry", SUW "Praga") i lokalnych stacji uzdatniania wody (SUW „Radość”, SUW „Falenica”, SUW „Stara Miłosna”, SUW „Wola Grzybowska” i Hydrofornia OSP „Centrum”).

Wodociągi Warszawskie odpowiadają także za cztery oczyszczalnie ścieków: Zakład „Czajka”, Zakład „Południe”, Zakład „Pruszków” oraz Zakład „Dębe”, których głównym zadaniem jest odprowadzania i oczyszczanie ścieków komunalnych, przemysłowych, wód infiltracyjnych oraz wód opadowych. 

Jednym z najważniejszych strategicznych celów Wodociągów Warszawskich jest ochrona środowiska naturalnego polegająca na zapobieganiu i łagodzeniu niekorzystnego wpływu na środowisko. W Spółce wdrażane są kolejne "zielone" inwestycje oraz nowoczesne technologie, które pozwolą osiągnąć neutralność środowiskową. Obecnie ponad 1/5 potrzeb energetycznych Spółki zaspokajana jest z odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej, w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, realizowane są działania uwzględniające potrzeby środowiska naturalnego.