Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

to nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo oferujące najwyższą jakość wody oraz efektywne odprowadzanie ścieków. Znaczna liczba realizowanych inwestycji, nacisk na edukacje ekologiczną dzieci i młodzieży oraz duża wrażliwość na potrzeby klientów, czyni z przedsiębiorstwa jeden z najlepszych podmiotów tego typu
w Polsce i w Europie.

PWK „Legionowo” w ostatniej dekadzie położyło nacisk na infrastrukturę i edukację. W ciągu dekady przedsiębiorstwo wybudowało wiele nowych kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zmodernizowało stare sieci. Obecnie 94% Mieszkańców Legionowa korzysta z miejskiego wodociągu, a 98% jest przyłączonych
do sieci kanalizacyjnej. PWK „Legionowo” dokłada wszelkich starań, aby w kolejnych latach realizować ambitne plany inwestycyjne oraz aktywnie angażuje się w życie społeczne Legionowa.

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi prawie 250 km (stan na 31.12.2023 r.). Długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wynosi prawie 235 km (stan na 31.12.2023 r.).

Ścieki sanitarne z miasta odprowadzone są przewodem tłocznym o długości ok. 6,6 km do Oczyszczalni ścieków “Czajka” w Warszawie. Średnio rocznie z Legionowa do oczyszczalni odprowadza się ok. 2 700 000 m3 ścieków.